ലോക കേരള സഭ (എല്‍.കെ.എസ്‌)

പ്രവാസി കേരളീയരുടെ സാംസ്‌കാരിക, സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സംയോജനത്തിനുള്ള വഴി

ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങള്‍

ഡോ. വി. വേണു ഐഎഎസ്

ഡോ. വി. വേണു ഐഎഎസ്

ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. സുമന്‍ ബില്ല ഐഎഎസ്

ശ്രീ. സുമന്‍ ബില്ല ഐഎഎസ്

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, നോര്‍ക
ശ്രീ. എം എ യൂസഫ് അലി

ശ്രീ. എം എ യൂസഫ് അലി

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, നോര്‍ക
ശ്രീ. എ.എം. ബഷീര്‍

ശ്രീ. എ.എം. ബഷീര്‍

സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ
ശ്രീ. എ.എം. ബഷീര്‍

ശ്രീ. എ.എം. ബഷീര്‍

സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ
ഡോ. കെ. വാസുകി ഐഎഎസ്

ഡോ. കെ. വാസുകി ഐഎഎസ്

ഡയറക്ടര്‍, ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ശ്രീ. കെ. വി. അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍

ശ്രീ. കെ. വി. അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍

ചെയര്‍മാന്‍, കേരള പ്രവാസി വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്
ഡോ. കെ. രവി രാമന്‍

ഡോ. കെ. രവി രാമന്‍

മെമ്പര്‍, സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്
ശ്രീ. കെ. ഹരികൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി

ശ്രീ. കെ. ഹരികൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി

സിഇഒ, നോര്‍ക റൂട്ട്‌സ്
ശ്രീ. സഹീദ് ഇ.

ശ്രീ. സഹീദ് ഇ.

സിഇഒ, കേരള പ്രവാസി വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്
ലോക കേരള സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

6th ഫ്ലോർ, നോര്‍ക്ക സെന്റര്‍, തൈക്കാട്‌, തിരുവനന്തപുരം, കേരള 695014
1800 425 3939 | 0091 471 2770533 | 9446303339 | 9446423339
www.lokakeralasabha.com lksnorka@gmail.com