ലോക കേരള സഭ (എല്‍.കെ.എസ്‌)

പ്രവാസി കേരളീയരുടെ സാംസ്‌കാരിക, സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സംയോജനത്തിനുള്ള വഴി

ലോകമലയാളം വാല്യം 1

നോര്‍ക്ക റൂട്‌സ്‌

നോര്‍ക്ക സെന്റര്‍, തൈക്കാട്‌, തിരുവനന്തപുരം- 695014
1800 425 3939 | 0091 471 2330339 | 9446303339 | 9446423339
www.norkaroots.net 2020lokakeralasabha@gmail.com